Dětské oddělení
 
Dětské oddělení Oblastní nemocnice Příbram a.s. poskytuje komplexní ambulantní a lůžkovou péči pro všechny děti ve věku 0 až 19 let. Odborná péče je zajištěna 24 hodin denně. V případě nutnosti superspecializované péče zajišťujeme tuto na specializovaných pracovištích. Většinou se jedná o kliniky pražských fakultních nemocnic.
V zájmu minimalizace negativního dopadu nemocničního prostředí na dětského pacienta vycházíme vstříc individuálním požadavkům rodičů a respektujeme Chartu práv hospitalizovaného dítěte.
Na našem oddělení poskytujeme jak ambulantní péči tak komplexní pediatrickou péči na našich lůžkových odděleních.
 
Lůžková část
Lůžková část dětského oddělení zahrnuje oddělení novorozenecké, kojenecké, starších dětí a JIP. Novorozenecké oddělení je zaměřeno na ošetřování fyziologických novorozenců. Na ostatních jmenovaných odděleních jsou léčeni dětští pacienti s onemocněními dýchacího a močového ústrojí, chorobami GIT. Dále jsou zde léčeni děti se systémovými chorobami, otravami, traumaty a náhlými chirurgickými příhodami. Ve dvou posledně jmenovaných případech spolupracujeme s chirurgickým a ortopedickým oddělením naší nemocnice.
 
Novorozenecké oddělení
Umístění: U nemocnice 84, Příbram I, Areál I, budova D4, 2. patro
Telefon: +420 318 641 325
Vedoucí lékař: MUDr. Romana Melicharová
Staniční sestra: Milena Vydrová
Počet lůžek: 18
Novorozenecké oddělení je vybaveno pro péči o fyziologické novorozence.
 
Kojenecké oddělení
Umístění: U nemocnice 84, Příbram I, Areál I, budova D2, přízemí
Telefon: +420 318 641 336
Vedoucí lékař: MUDr. Lenka Svobodová
Staniční sestra: Marie Březinová
Počet lůžek: 10 + 8
Kojenecké oddělení prošlo v roce 2005 rozsáhlou rekonstrukcí a byly zde vybudovány 4 nadstandardně vybavené pokoje. Na všech pokojích je možné hospitalizovat děti s 1 doprovodou osobou.
Hospitalizace spolu s doprovodnou osobu je do šesti let věku dítěte hrazena ze zdravotního pojištění. V případě že dítě již dosáhlo věku šesti let a je požadována hospitalizace s doprovodnou osobou, je nutné pobyt doprovodu hradit. Cena byla stanovena na 250,- Kč za jeden den pobytu při umístění na standardním pokoji. Cena za hospitalizaci v nadstandardně vybených pokojích je stanovena na 300,- Kč za den pobytu. V případě objednání celodenní stravy je cena navýšena o 150,- Kč za den pobytu.
Po celou dobu hospitalizace, pokud to zdravotní stav dítěte dovolí je možné využívat standardně vybavené herny.
Pohled do žlutého a modrého nadstandardního pokoje
Žlutý nadtandard  Modrý nadtandard
 
JIP a oddělení starších dětí
Umístění: U nemocnice 84, Příbram I, Areál I, budova N, přízemí
Telefon: +420 318 641 341
Vedoucí lékař: MUDr. Jitka Horská
Staniční sestra: Jaroslava Sedláčková
Počet lůžek: 5 + 7
Na oddělení JIP je poskytována intenzivní péče dětem jejichž zdravotní stav takovou péči vyžaduje. Jedná se zejména o děti jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšený dohled, děti na infuzní terapii, s dechovou tísní, děti po traumatech a chirurgických výkonech. Na oddělení JIP však nejsou lůžka pro doprovodné osoby. V takovém případě mohou být doprovodné osoby během dne u lůžka dítěte a v době kdy spí mohou odpočívat na kojeneckém oddělení s tím, že pokud je potřeba, ošetřující personál je vzbudí.
Standardní lůžka jsou určena k péči o starší děti bez doprovodu.
 
Ambulantní část
Ambulantní část našeho oddělení zahrnuje kromě všeobecné ambulance také několik specializovaných ambulantních provozů. Jedná se o ambulanci endokrinologickou a diabetologickou, kardiologickou, nefrologickou a ambulanci sportovního lékařství.
 
Všeobecná ambulance
Umístění: U nemocnice 84, Příbram I, Areál I, budova N, -1. patro
Telefon: +420 318 641 330
Vedoucí lékař: MUDr. Miroslav Schätz
Sestra: Ivana Šandová
Ordinační hodiny: 6:30 - 14:30
Do této ambulance není nutné se objednávat. Ve všeobecné ambulanci je poskytována ambulantní péče 24 hodin denně. Mimo ordinační hodiny je tato péče zajišťována službu konajícím lékařem bez sestry. Mimo ordinační hodiny je nutné se nahlásit na vrátnici nebo na oddělení JIP a vyčkat příchodu lékaře.
 
Endokrinologická a diabetologická ambulance
Umístění: Podbrdská 269, Příbram V, Areál II,
Telefon: +420 318 654 477
Vedoucí lékař: MUDr. Miloslava Hromádková
Ordinační hodiny: Pátek 8:00 - 11:30
Do této ambulance je možné se objednávat na výše uvedeném telefonním čísle. Ambulance je zaměřena na vyšetřování dětí s poruchou růstu, diabetem, onemocněními štítné žlázy a dalšími poruchami žláz s vnitřní sekrecí.
 
Kardiologická ambulance
Umístění: Podbrdská 269, Příbram V, Areál II,
Telefon: +420 318 654 477
Vedoucí lékař: MUDr. Romana Melicharová
Ordinační hodiny: Úterý a Středa 8:00 - 12:00
Do této ambulance je nutné se předem objednávat na výše uvedeném telefonním čísle. Ambulance je zaměřena na vyšetřování dětí s poruchami srdečního rytmu, vrozenými a získanými srdečními vadami a dalšími onemocněními kardiovaskulárního aparátu. V odpoledních hodinách (13:00 - 15:00) v úterý a středu jsou prováděna echokardiografická vyšetření v areálu I ONP a.s. Na toto vyšetření je též nutné se objednat.
 
Nefrologická ambulance
Umístění: U nemocnice 84, Příbram I, Areál I, budova N, -1. patro
Telefon: +420 318 641 330
Vedoucí lékař: MUDr. Lenka Svobodová
Ordinační hodiny: Úterý 11:00 - 14:00
Do této ambulance je možné se předem objednávat na výše uvedeném telefonním čísle. Ambulance je zaměřena na vyšetřování dětí s poruchami močení, nočním pomočováním, po operacích a se systémovými onemocněními s projevy na ledvinách.
 
Ambulance sportovního lékařství
Umístění: U nemocnice 84, Příbram I, Areál I, budova N, -1. patro
Telefon: +420 318 641 359 nebo +420 318 641 330
Vedoucí lékař: MUDr. Miroslav Schätz
Ordinační hodiny: Čtvrtek 8:00 - 15:00
Do této ambulance je možné se předem objednávat na výše uvedených telefonních číslech. V ambulanci jsou prováděna vyšetření na zátěžovém ergometru a komplexní vyšetření dětí před zařazením do různých sportovních oddílů. Tato vyžádaná vyšetření nejsou hrazena ze zdravotního pojištění. Dále jsou v této ambulanci prováděna vyšetření našich většinou hospitalizovaných pacientů, pokud jejich zdravotní stav vyžaduje takové vyšetření.
 
Lékařská služba první pomoci pro děti a dorost
Umístění: U nemocnice 84, Příbram I, Areál I, budova N, -1. patro
Telefon: +420 318 641 307
Ordinační hodiny: Všední dny 17:00 - 22:00; Sobota, Neděle a státem uznané svátky: 8:00 - 22:00
Pohotovostní služba je zajišťována jak lékaři dětského oddělení tak praktickými lékaři pro děti a dorost v našem regionu. Na pohotovost je nutné se dopravit, jelikož nejsou zajištěny výjezdy pohotovostní služby za pacienty.
 
Personál dětského oddělení
Primář: MUDr. Pavel Marček +420 318 641 322
Zástupce primáře: MUDr. Romana Melicharová
MUDr. Jitka Horská
+420 318 641 337
+420 318 641 328
Vrchní sestra: Karin Průšová +420 318 641 357
Sekundární lékaři: MUDr. Eva Dontová
MUDr. Miloslava Hromádková
MUDr. Ing. Martin Pánek
MUDr. Miroslav Schätz
MUDr. Lenka Smíšková
MUDr. Markéta Smíšková
MUDr. Lenka Svobodová
+420 318 641 329

+420 318 641 380
+420 318 641 359
+420 318 641 329
+420 318 641 329
+420 318 641 328